तहसिलदार कार्यालय, रोहा आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे.
संपर्क साधा / अभिप्राय द्या
:
संपर्क पत्ता : दूरध्वनी क्रमांक :
तहसिलदार कार्यालय, रोहा
पोलिस स्टेशन रोहा शेजारी, रोहा-चणेरा रोड, रोहा , जि.रायगड
02194-233222
फॅक्स क्रमांक
02194-233222
email ई मेल द्वारे :tahsilRoha@gmail.com

रोहा तहसिल संकेतस्थळ - वेब माहिती व्यवस्थापक (Web Information Manager)
संपर्क पत्ता :
वेब माहिती व्यवस्थापक (W.I.M.)
रोहा तहसिल संकेतस्थळ तथा
तहसिलदार व तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी,
रोहा तहसिल कार्यालय
जिल्‍हा - रायगड [ महाराष्ट्र ]
दूरध्वनी क्र. : 02194-233222
संकेतस्थळाला भेट देणार्यांची संख्या : 01-01-2020 पासुन

   
या पोर्टलवर विविध विभागांच्या अखत्यारीतील संकेतस्थळांची माहिती आणि मजकूर काळजीपूर्वक आणि परिश्रमपूर्वक उपलब्ध करून देण्यात आला असला, तरी या माहितीचा केला जाणारा वापर अथवा वापरामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीची जबाबदारी, रोहा तहसिल कार्यालय, स्वीकारीत नाही. कोणत्याही प्रकारची विसंगती / संभ्रमासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी वापरकर्त्याने, संबंधित विभागाशी/अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा. संकेतस्थळावरील सर्व माहीती संबंधि‍त वि‍भागाची असुन, रोहा तहसिल कार्यालय, वरील माहीतीसाठी जबाबदार नाही .

Web Site is best viewed in Ms-Internet Explorer ver 11.x.x and above versions.