तहसिलदार कार्यालय, श्रीवर्धन आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे.
संपर्क साधा / अभिप्राय द्या
:
संपर्क पत्ता : दूरध्वनी क्रमांक :
तहसिलदार कार्यालय, श्रीवर्धन
मध्यवर्ती प्रशासकीय भवन, श्रीवर्धन, ता. - श्रीवर्धन , जि.रायगड
02147-222226
फॅक्स क्रमांक
02147-222436
email ई मेल द्वारे :tahsilShrivardhan@gmail.com

श्रीवर्धन तहसिल संकेतस्थळ - वेब माहिती व्यवस्थापक (Web Information Manager)
संपर्क पत्ता :
वेब माहिती व्यवस्थापक (W.I.M.)
श्रीवर्धन तहसिल संकेतस्थळ तथा
तहसिलदार व तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी,
श्रीवर्धन तहसिल कार्यालय
जिल्‍हा - रायगड [ महाराष्ट्र ]
दूरध्वनी क्र. : 02147-222226
संकेतस्थळाला भेट देणार्यांची संख्या : 01-01-2020 पासुन

   
या पोर्टलवर विविध विभागांच्या अखत्यारीतील संकेतस्थळांची माहिती आणि मजकूर काळजीपूर्वक आणि परिश्रमपूर्वक उपलब्ध करून देण्यात आला असला, तरी या माहितीचा केला जाणारा वापर अथवा वापरामुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिस्थितीची जबाबदारी, श्रीवर्धन तहसिल कार्यालय, स्वीकारीत नाही. कोणत्याही प्रकारची विसंगती / संभ्रमासंदर्भात अधिक स्पष्टीकरणासाठी वापरकर्त्याने, संबंधित विभागाशी/अधिकाऱ्याशी संपर्क साधावा. संकेतस्थळावरील सर्व माहीती संबंधि‍त वि‍भागाची असुन, श्रीवर्धन तहसिल कार्यालय, वरील माहीतीसाठी जबाबदार नाही .

Web Site is best viewed in Ms-Internet Explorer ver 11.x.x and above versions.